Γενικά     Εκπαίδευση     Μηχανικός    Μουσική     Ενημέρωση     Ψυχαγωγία     Αθλητισμός


Σε αυτή την ενότητα συμπεριλαμβάνονται παραπομπές σε διαδικτυακούς ιστοτόπους που κατά τη γνώμη μου αξίζει τον κόπο να μοιραστώ μαζί σας. Για ευκολότερη πρόσβαση, η παρουσίαση γίνεται μέσω της ομαδοποίησης σε χαρακτηριστικές ενότητες, ενώ κάτω από κάθε σύνδεσμο υπάρχει μια σύντομη περιγραφή των περιεχομένων της σελίδας προορισμού. Προτού όμως τις επισκεφτείτε, παρακαλώ διαβάστε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων χρήσης - για να είμαστε όλοι καλυμμένοι δηλαδή...:-)

Όροι χρήσης "συνδέσμων"

Οι επισκέπτες/χρήστες της προσωπικής μου ιστοσελίδας αντιλαμβάνονται και αποδέχονται ότι δεν ελέγχω την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπονται μέσω «δεσμών» (hyperlinks). Επίσης, οι χρήστες της έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν ότι ο υποφαινόμενος δε θα είναι επ' ουδενί υπεύθυνος, για τυχόν ζημιά ή απώλεια που προκαλείται ή που υποτίθεται ότι προκαλείται από τη χρήση ή την εξάρτηση από περιεχόμενο, αγαθών και υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα/ες μέσω κάποιας τέτοιας τρίτης τοποθεσίας.